جملات زیبا

جملات فلسفی ، جملات آموزنده ، جملات زیبا


-
اگر رویاهایتان را نسازید، یک نفر استخدامتان میکند تا رویاهای اورا بسازید

آنقدر خوب باشید که ببخشید اما آنقدر ساده نباشید که دوباره اعتماد کنید

هرگز فراموش نکنید لطف مکرر حق مسلم میشود

از کسی که به شما دروغ گفته نپرسید چرا؟ چون با دروغ های پی در پی دیگر سعی میکند شمارا قانع کند.

هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمیکند؛ پس مراقب گفتارتان باشید

اگر جاده ی زندگی صاف و هموار باشد به خواب فرو میرویم، دست اندازها نعمتهای بزرگی هستند..

و آخرین نکته:
یادتان نرود که زندگی برای شما هرگز تکرار نمیشود.

--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg