جملات زیبا

جملات فلسفی ، جملات آموزنده ، جملات زیبا


-
یه نفر یه داستان نوشت در مورد آدمی که دشمنان خودش رو می کشت.
به داستانش اجازه چاپ ندادن.
دشمنان خودش رو کشت.