جملات زیبا

جملات فلسفی ، جملات آموزنده ، جملات زیبا


-
در یک رابطه دو نفره وقتی دو نفر هیچ مشکلی با هم ندارند،حتما یکی از آنها تمام حرف دلش را نمی گوید...
آلبا دسس | دیر یا زود | بهمن فرزانه